فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

جزوه دستنویس زبان ماشین و اسمبلی - دکتر افشین مهرابی

جزوه دستنویس زبان ماشین و اسمبلی - دکتر افشین مهرابی

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی ، دکتر مجید خلیلیان

جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی ، دکتر مجید خلیلیان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تایپ شده ی اسکن شده درس داده های حجیم - دکتر محمدزاده

جزوه تایپ شده ی اسکن شده درس داده های حجیم - دکتر محمدزاده

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تایپ شده اسکن شده شبکه پیشرفته ، دکتر رامین کریمی

جزوه تایپ شده اسکن شده شبکه پیشرفته ، دکتر رامین کریمی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آئین دادرسی مدنی 1

جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دستنویس شبکه پیچیده پویا

جزوه دستنویس دکتر محمدزاده درس شبکه پیچیده پویا

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بهینه سازی موتورهای جستجوگر

تحقیق بهینه سازی موتورهای جستجوگر

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دستنویس و تایپی درس ارزیابی سیستم های کامپیوتری دکتر محسن محرمی

جزوه دستنویس و تایپی درس ارزیابی سیستم های کامپیوتری دکتر محسن محرمی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل